Hubo Logo
nl / fr / en

Hubo dataportaal

Om de rechten waarin de General Data Protection Regulation ( GDPR, Algemene Verordening Gegevensbescherming) voorziet, uit te oefenen, kan u gebruik maken van dit portaal. Nadat u zich hebt geïdentificeerd, kan u aangeven in welke hoedanigheid u welk recht wenst uit te oefenen. Wij behandelen vervolgens uw aanvraag binnen de 30 dagen.

Nieuwe aanvraag